Mgr. Vítězslav Adamec, DiS

* 1991

Památkář na NPÚ, ú. o. p. v Lokti. Vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Mezi jeho odborné zájmy patří urbanismus a památková péče v Krušnohoří, ochrana a péče o kulturní krajinu a moderní architektura. Mezi jeho největší odborné úspěchy patří ve spolupráci s kolegy na NPÚ a AOPK příprava prohlášení krajinné památkové zóny Kladská.