Ing. Patrik Baroch

* 1972

Lesák, myslivec a ochranář v jednom. Jeho druhým domovem jsou horské lesy a vrchoviště, rozkládající se na úpatí západní části Krušných hor. Vystudoval obor lesnictví na střední lesnické škole ve Žluticích a následně obor lesní inženýrství na fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze. Věnuje se ekologii lesa, ale také mokřadní, resp.  vrchovištní vegetaci. V rámci zpracování svojí bakalářské práce provedl v roce 2015 na vrchovišti Velký močál botanickou inventarizaci, jejíž výsledky pak předal Správě chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. V současné době pracuje v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů jako projektant Národní inventarizace lesů.