Bc. Patrik Baroch

  • * 1972

    Lesák, myslivec a ochranář v jednom. Jeho druhým domovem jsou horské lesy a vrchoviště, rozkládající se na úpatí západní části Krušných hor. Vystudoval obor lesnictví na střední lesnické škole ve Žluticích a následně absolvoval bakalářské studium, rovněž v oboru lesnictví na fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, kde v současné době pokračuje se studiem v oboru lesní inženýrství. Věnuje se ekologii lesa, ale také mokřadním, resp.  vrchovištním rostlinám. V rámci zpracování svojí bakalářské práce provedl v roce 2015 na vrchovišti Velký močál botanickou inventarizaci, jejíž výsledky pak předal Správě chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.