Mgr. Michaela Bäumlová

* 1980

Pochází z Plzeňska. Vystudovala obory archivnictví a pomocné vědy historické na FF UP Olomouc a kulturně-historická regionalistika na PdF UJEP Ústí nad Labem. Pracovala pro Biskupství plzeňské a Kanonii premonstrátů Teplá, spravovala mj.  historický knihovní fond někdejšího františkánského kláštera v Chebu, kde objevila dva exempláře Guttenbergova 31řádkového odpustkového listu pro rok 1454. Roku 2012 nastoupila do chebského muzea jako historička a kurátorka sbírkových fondů. V Muzeu Cheb pracuje dosud. V mateřské instituci se zabývá především vývojem a rekonstrukcí sbírky a jejích součástí a regionální historií. K dalším profesním zájmům náležejí pomocné vědy historické a kultura německého etnika. Vedle publikační a výstavní činnosti se věnuje pramenným rešerším a drobným překladům z německého jazyka. Je členkou redakční rady Sborníku muzea Karlovarského kraje.