Mgr. Václav Beran

* 1981

Vystudoval obor Systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě univerzity Palackého v Olomouci, protože už od dětství ho to táhlo více mezi ptáky do přírody než mezi příslušníky svého druhu. Záliba v přírodě, především v obratlovcích mu zůstala dodnes a proto mezi jeho nejoblíbenější činnosti patří chytání lelků, tlučení špačků a běžně se spokojí i s vrabcem v hrsti. Práce v Muzeu města Ústí nad Labem a ve společnosti ALKA Wildlife mu umožňuje trávit spoustu času ve fascinující přírodě ústeckého kraje. V posledních 10 letech se zaměřuje především na ptactvo hnědouhelných povrchových dolů, sokoly stěhovavé hnízdící na stavbách a na vydry říční, především na ty, které osudově zkřížily cesty pána tvorstva a je třeba provést jejich pitvu. Stále více času ale tráví s rodinou.