Ing. David Blažek

* 1990

U tohoto rodáka z Mariánských Lázní se zájem o okolní přírodu a zvířata projevoval od útlého věku. Vystudoval na Přírodovědecké a Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity s diplomovou prací na téma etologie plazů, posléze působil též jako odborný chovatel v zoologické zahradě. Od roku 2018 pracuje v Mariánských Lázních na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, v sekci ochrany přírody a krajiny. Ve své profesi i mimo ni se věnuje převážně otázce vody v krajině, obojživelníkům, plazům a jejich prostředí, managementu biologicky cenných lokalit, vztahu hospodářských zvířat ke krajině a zájmovému chovu zvířectva.