Mgr. Ondřej Bouše

* 1988

Vystudoval obor Archeologie na Katedře archeologie ZČU v Plzni, závěrečné práce tematicky souvisely s montánní archeologií, konkrétně s průzkumy staré těžební krajiny v jižních částech Slavkovského lesa. Témuž oboru, tedy staré, již zaniklé těžbě (zpravidla na území Slavkovského lesa, ale i jinde) se autor věnuje stále, spíše však na neprofesionální úrovni. Při zejména víkendovém brouzdání lesem v okolí Mariánských Lázní si, vyjma památek po staré těžbě rud, ale  i např.  kamene,  všímá i rozličných tvarů terénu, vzniklých v minulosti, a to rozmanitými lidskými činnostmi (lesní řemesla, kontrola vodních toků, agrární aktivity atp.).