RNDr. Jiří Brabec

* 1972

Pochází z Rakovníka. Vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1997). Po civilní vojenské službě na AOPK ČR (1997–1999) pracoval na botanickém oddělení Národního muzea v Praze (1999–2003). V roce 2004 se přestěhoval do Aše a nastoupil jako přírodovědec do Krajského muzea v Chebu (dnes Muzeum Cheb), kde pracuje dosud. Profesně i ve volném čase se věnuje regionální floristice (zejména na Chebsku) a populační biologii středoevropských hořečků. Je autorem záchranných programů pro tři druhy našich hořečků. Od roku 2005 každoročně spoluorganizuje cyklus přírodovědných akcí Pojďte s námi do přírody, v rámci kterého mnohé exkurze též vede.