Mgr. Jitka Bradáčová

* 1989

Pochází z Rousínova, cca 20 km od Brna, a vystudovala botaniku na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Zde se zabývala slatiništním mechem Helodium blandowii a studovala hlavně jeho regenerační schopnosti a populační genetiku. Po studiích a ročním dobrovolnickém pobytu v Bulharsku pracovala půl roku v Muzeu regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí. Nyní žije v Českých Budějovicích. Dlouhodobě ji zajímá problematika regenerace a vegetativního rozmnožování mechorostů a jejich případné využití při obnově hlavně rašelinných biotopů.