Ing. Milan Brož, CSc.

* 1943

Rodák z Plzně. Vystudoval kybernetiku na Českém vysokém učení technickém v Praze. Věnuje se geofyzice, převážně seismologii. Jedním z jeho největších počinů, na který je právem hrdý, je vyražení části 200 let staré Goethovy štoly v úbočí Komorní hůrky. Volný čas tráví na chalupě v Nečtinách, lyžováním na Šumavě ale i vývojem a výrobou speciálních seismických aparatur pro technikou seismicitu a kontinuální seismický monitoring – například při výstavbě tunelů či při  ochraně jaderných elektráren. Jeho specialitou je pak vyšetřování dynamiky historických staveb seismickými metodami. Jsou to jednak kostelní věže se zvony, ale i celé objekty, například Pražský hrad, katedrály v Plzni či Kutné hoře.