Josef Brtek

* 1961

Josef Brtek se narodil v českoněmecké rodině v Žacléři. Od roku 1964 do roku 2000 žil v Rotavě u Kraslic, od roku 2000 žije v Sokolově. Působil v západních Čechách jako archivář, muzejník, památkář ve státním archivu, územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu a v několika muzeích. Spoluzakládal Klub přátel Okresního muzea v  Sokolově, jehož památkovou sekci vedl, rovněž Klub přátel Kynšperku, také Nezávislou památkovou unii v Praze  atd. Bez uvedení v tiráži redigoval Zpravodaj Klubu přátel Okresního muzea v Sokolově a pod pseudonymem Pavel Mach redigoval 1. ročník jím založeného vlastivědného časopisu Sokolovsko. Od 70. let 20. století přispěl k záchraně řady písemných, hmotných i stavebních kulturních památek zejména regionu Sokolovska a na území dnešního Karlovarského kraje. Je autorem několika publikací či řady (cca 500) osvětových, popularizačních i historických článků do rozličných, i odborných periodik a příspěvků do sborníků. Podílel se na přednáškové činnosti, transferech i stavebně-historických průzkumech památek, výstavách, konferencích, záchraně i akvizicích uměleckých předmětů.