Mgr. Anna Bucharová, Ph.D.

* 1978

Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor Biologie (2003). Poté působila v Městském muzeu v Mariánských Lázních jako botanik a intenzivně se věnovala vegetačnímu a floristickému průzkumu okolí Mariánských Lázní a dalších lokalit v Karlovarském kraji. V té době byla také šéfredaktorkou Arniky a publikovala řadu článků. V roce 2008 absolvovala půlroční stáž na univerzitě v Bernu (Švýcarsko) a poté působila jako vědecký pracovník v Botanickém ústavu Akademie věd ČR. Ve své doktorské práci se zaměřila na populační biologii vzácných a ohrožených druhů rostlin, včetně hadcových sleziníků Slavkovského lesa. V roce 2011 získala za tuto práci doktorát na Univerzitě Karlově v Praze.

V současné době působí na univerzitě v Tübingenu (Německo) jako odborný asistent a vědecký pracovník. Věnuje se vnitrodruhové variabilitě druhů, lokální adaptaci a interakcím rostlina – hmyz, zejména v kontextu ekologické obnovy ekosystémů.