Zdeněk Buchtele

* 1950   †2021

Od r. 1974 spolupracovníkem muzea v Chebu, konkrétně PhDr. Pavla Šebesty, historika a archeologa, s nímž spolupráce s drobnými přestávkami trvala až do jeho odchodu do důchodu.

Kolem roku 1973/74 našel „společnou řeč“ s historikem Ing. Richardem Švandrlíkem, s nímž byl také u vzniku chráněné krajinné oblast Slavkovský les a o trochu později také u založení Svazu ochránců přírody. Po mnoho let členem Československé společnosti archeologické (po roce 1990 Česká archeologická společnost).

Hlavní oblastí průzkumů a mapování autora byl okruh asi 20 km kolem Mariánských Lázní, tedy zhruba oblast bývalého okresu Mariánské Lázně. Dlouhodbě se věnoval terénním výzkumům hradu Kynžvart a nedalekého dělového opevnění a  zemské silnice Via Regia v trase od kynžvartského hradu po Hroznatovskou celnici známou jako „strážiště u Nimrodu“. Je autorem nebo spoluautorem zhruba třiceti publikací týkajících se historie obcí v okolí Mariánských Lázní.