Zdeněk Buchtele

  • * 1950

    Od r. 1974 spolupracovníkem muzea v Chebu, konkrétně PhDr. Pavla Šebesty, historika a archeologa, s nímž spolupráce s drobnými přestávkami trvala až do jeho odchodu do důchodu.

    Kolem roku 1973/74 našel „společnou řeč“ s historikem Ing. Richardem Švandrlíkem, s nímž byl také u vzniku chráněné krajinné oblast Slavkovský les a o trochu později také u založení Svazu ochránců přírody. Po mnoho let členem Československé společnosti archeologické (po roce 1990 Česká archeologická společnost).

    Hlavní oblastí průzkumů a mapování autora je okruh asi 20 km kolem Mariánských Lázní, tedy zhruba oblast bývalého okresu Mariánské Lázně. Dlouhodbě se věnuje terénním výzkumům hradu Kynžvart a nedalekého dělového opevnění a zemské silnice Via Regia v trase od kynžvartského hradu po Hroznatovskou celnici známou jako „strážiště u Nimrodu“. Je autorem nebo spoluautorem zhruba třiceti publikací týkajících se historie obcí v okolí Mariánských Lázní.