PhDr. Stanislav Burachovič

* 1950    † 2022

Historik a publicista z  Karlových Varů. Vystudoval na Filozofické fakultě University Karlovy historii, knihovnictví a informační vědy (1971–1976). Ihned po dokončení vysoké školy nastoupil roku 1976 jako odborný pracovník do muzea v Karlových Varech, v němž byl zaměstnán až do do své smrti jako historik. Specializoval se na vlastivědu a kulturní dějiny Karlových Varů a Karlovarského kraje. Těžištěm jeho odborného zájmu byly památky a umění v regionu západočeských lázní, rudné hornictví v Krušných horách a ve Slavkovském lese, vlastivědné písemnictví Karlovarska, národopis bývalého Loketského kraje, historie lázeňství v  českomoravských zemích a česko-sudetoněmecké vztahy.

V rámci muzejní praxe spolupracoval na přípravě řady stálých expozic (Karlovy Vary, Nejdek, Horní Blatná) a výstav s regionálními tématy, např. Svět kolonád, Staré Karlovy Vary, Zlatý věk Karlových Varů, Goethe a Karlovy Vary, Staré pohlednice a suvenýry Karlových Varů, Karlovarské písemnictví, Karlovarský plakát 1740–1980, Zmizelé Karlovy Vary, Architektura západočeských lázní, Slavní muži západočeských lázní, Karlovy Vary před 100 lety, Městské divadlo v Karlových Varech, Litografické veduty Karlových Varů, Karlovarské cínařství, Karlovarský střelecký spolek, Krušnohorský malíř Gustav Zindel, Barokní plastika Karlovarského kraje, Znaky měst a rodů Karlovarského kraje, Karlovarské veduty z let 1750–1850, Příběh Grandhotelu Pupp, Mattoni a jeho lázně Kyselka aj. Některé výstavy byly prezentovány také v Německu. Podílel se na přípravě mezinárodní výstavy a vědeckého katalogu o vřídelním kameni Der Sprudel macht den Stein – Vřídlo tvoří kámen v německém Marktredwitz 2004. Tuto výstavu prezentoval v roce 2005 v Karlových Varech. Roku 2000 vybudoval stálou muzejní expozici v obci Boží Dar, o pět let později pak podle jeho technického scénáře vzniklo nové muzeum v Jáchymově. Organizoval několik mezinárodních vědeckých seminářů (např. Goethe a západočeské lázně – 1999, Sasko-české vztahy v 16. století – 2000, Pocta Johannu Mathesiovi – 2004). Autorsky se podílel na přípravě četných dokumentárních filmů a rozhlasových relací v ČR i v zahraničí.

V oboru regionální historiografie Karlovarska publikoval jako autor či spoluautor více než 50 samostatných knižních prací a více než 1500 článků a odborných studií. Z jeho monografií připomeňme knihy Karlovy Vary a  jejich vlastivědné písemnictví (2000), Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2001), Záhady a mystéria Karlovarska (2002), Slavní návštěvníci Karlových Varů (2003), Dějiny Karlovarského kraje (2004), Karlovy Vary, město lázní a pramenů ( 2007), Lexikon osobností Karlovarska (2009), Příběh Grandhotelu Pupp (2010), Karlovarské kalendárium 1325–2010 (2011), Magická místa Karlovarského kraje (2015), Za ztracenou slávou západního Krušnohoří (2015) a Historica Mattoni (2016). Byl dlouholetým spolupracovníkem redakce časopisu Arnika.

Velmi rozsáhlá je Burachovičova činnost přednášková. O dějinách Karlových Varů a Karlovarského kraje přednášel německy a anglicky na četných místech v Německu, Rakousku a v letech 1992 a 1998 také v Japonsku. Roku 1990 byl v Karlových Varech spoluzakladatelem tradice každoročních historických seminářů na počest karlovarského patriota a vlastivědného badatele Karla Nejdla (1900–1990) Stal se editorem jejich referátových sborníků, kterých doposud vyšlo 25. V roce 1998 bylo dlouholeté vlastivědné působení Stanislava Burachoviče oceněno udělením Ceny města Karlovy Vary.