Mgr. Petra Hurtová (roz. Cehláriková)

* 1978

Zooložka původem z Tachova. Vystudovala zoologii na Biologické fakultě v Českých Budějovicích, s tím, že než dostuduje, bude vyhlášena CHKO Český les, na které bude pracovat. To se skutečně stalo, a tak jako první zaměstnanec nastoupila v tehdy nově vzniklé CHKO. Než byla zřízena Správa CHKO Český les na Přimdě, působila rok jako zoolog v CHKO Slavkovský les, poté 6 let v CHKO Český les. V Českém lese se zabývala monitoringem ptáků, netopýrů a především mapování rostoucí populace bobra evropského. Určitou dobu žila v zahraničí, kde pracovala jako sociální pracovník. Působila v Zambii na projektu zabývajícím se bojem proti šíření HIV/AIDS. Věří, že přírodu lze účinně chránit, pouze pokud budou zajištěny základní lidské potřeby a hodnoty všech lidí. V současnosti žije v Moravském krase.