Mgr. Martin Čertner (Hanzl)

* 1987

Botanik původem z východních Čech. Po maturitní zkoušce v oboru Ekologie a ochrana krajiny na SOŠ v Kostelci nad Orlicí vystudoval botaniku se zaměřením na cévnaté rostliny na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí na Katedře botaniky PřF UK a v Botanickém ústavu AV ČR. Specializuje se na studium evolučních procesů, které se podílejí na utváření rostlinné diverzity, a to především na vzniku nových druhů prostřednictvím polyploidizace (tj. znásobením počtu chromozómů v buňkách). Při sběru dat a terénních experimentech pravidelně navštěvuje oblast západních Čech. Zároveň se aktivně věnuje floristice a pravidelně přispívá poznatky o aktuálním rozšíření vzácných či ohrožených druhů rostlin naší flóry.