Martin Chochel, DiS.

* 1977

Pocházím z Děčínska, z vesničky jménem Malá Veleň. Z vyprávění příbuzných vím, že mě, zprvu jen to, co leze, posléze ale i to, co roste, zajímalo od malička. Má první sbírka hmyzu čítala jednu samičku roháče, jednu kobylku zpěvnou, jednoho střevlíka vrásčitého a jednu sršeň. To mi bylo 6 let a šel jsem ze školky do první třídy. Můj dětský zájem podporoval strejda, který byl lesník a myslivec, ten mi také pořídil mé první knížky – Atlas ohrožených a chráněných živočichů 2. díl a Atlas motýlů. Nevím, jestli to tím začalo, ale mou pozdější „deformaci“ to hodně urychlilo.

Ve středoškolském věku jsem se stal členem arachnologické sekce České entomologické společnosti (dnes Česká společnost arachnologická) a v roce 1992 napsal svůj první „odborný“ článek o křižáku pruhovaném v Malé Veleni. Pak už to tak nějak šlo samospádem – hmyz, pavouci, kytky, stromy a keře, obojživelníci a plazi… to všemi letělo a letí hlavou. Vzdělání mám zahradnické a krajinářské, ale většinu času pracuji nebo se alespoň ochomýtám kolem ochrany přírody. Někdy kolem roku 2000 jsem se navíc stal členem České mykologické společnosti a začal se věnovat ještě „houbaření“ na profesionálnější úrovni.

Nikdy jsem se nestihl (a nechtěl) příliš specializovat, s oblibou říkám, že mě zajímá faunistika a floristika – v tom vidím širší poznání lokality podle toho, co v ní roste nebo žije, díky tomu jsou mé obzory stran detailů rozmazanější, ale o to širší. Umím si druhy zařadit, leccos poznám a jakýmsi šestým smyslem tuším, co je vzácné a zajímavé. Ochranu přírody v současné době dělám jako povolání - pracuji na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, ale úmyslně nechávám otevřená (či spíše vysazená) zadní vrátka, kudy utíkám k malování (fascinuje mě impresionismus) díky kterému mi je umožněno vnímat přírodu i abstraktně a pocitově - občas i někde vystavuji své obrazy, tak si snad někdy ověříte, jak tuto svou poslední větu myslím.