Martin Chochel, DiS.

* 1977

Pocházím z Děčínska, z vesničky jménem Malá Veleň. Z vyprávění příbuzných vím, že mě, zprvu jen to, co leze, posléze ale i to, co roste, zajímalo od malička. Má první sbírka hmyzu čítala jednu samičku roháče, jednu kobylku zpěvnou, jednoho střevlíka vrásčitého a jednu sršeň. To mi bylo 6 let a šel jsem ze školky do první třídy. Můj dětský zájem podporoval strejda, který byl lesník a myslivec, ten mi také pořídil mé první knížky – Atlas ohrožených a chráněných živočichů 2. díl a Atlas motýlů. Nevím, jestli to tím začalo, ale mou pozdější „deformaci“ to hodně urychlilo.

Ve středoškolském věku jsem se stal členem arachnologické sekce České entomologické společnosti (dnes Česká společnost arachnologická) a v roce 1992 napsal svůj první „odborný“ článek o křižáku pruhovaném v Malé Veleni. Pak už to tak nějak šlo samospádem – hmyz, pavouci, kytky, stromy a keře, obojživelníci a plazi… to všemi letělo a letí hlavou. Vzdělání mám zahradnické a krajinářské, ale většinu času pracuji nebo se alespoň ochomýtám kolem ochrany přírody. Někdy kolem roku 2000 jsem se navíc stal členem České mykologické společnosti a začal se věnovat ještě „houbaření“ na profesionálnější úrovni.

Nikdy jsem se nestihl (a nechtěl) příliš specializovat, s oblibou říkám, že mě zajímá faunistika a floristika – v tom vidím širší poznání lokality podle toho, co v ní roste nebo žije, díky tomu jsou mé obzory stran detailů rozmazanější, ale o to širší. Umím si druhy zařadit, leccos poznám a jakýmsi šestým smyslem tuším, co je vzácné a zajímavé. Ochranu přírody v současné době dělám jako povolání - pracuji na odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, ale úmyslně nechávám otevřená (či spíše vysazená) zadní vrátka, kudy utíkám k malování (fascinuje mě impresionismus) díky kterému mi je umožněno vnímat přírodu i abstraktně a pocitově - občas i někde vystavuji své obrazy, tak si snad někdy ověříte, jak tuto svou poslední větu myslím.Články autora

Chochel M.:  Kutilka asijská – nenápadný přírůstek fauny blanokřídlých na Karlovarsku   - Arnika 2023/2, str. 24-26
Chochel M.:  O zápřednici jedovaté na Karlovarsku   - Arnika 2022/2, str. 16-18
Chochel M.:  Cvrčivec révový – nový přírůstek entomofauny Karlovarska   - Arnika 2022/1, str. 23-25
Chochel M.:  Nové poznatky v oblasti bezobratlých živočichů Karlovarského kraje   - Arnika 2020/2, str. 19-23
Chochel M.:  Nová zvláště chráněná území v Karlovarském kraji   - Arnika 2020/1, str. 57-60
Chochel M.:  Cvrček polní - nový druh okolí Karlových Varů a Ostrova   - Arnika 2018/1, str. 46-47
Chochel M.:  Vzácné a méně běžné druhy hub na hrázi rybníku Amerika   - Arnika 2014/2, str. 45-47
Chochel M.:  Udělali jsme pro přírodu – Zdařilý ochranářský zásah na vřesovištích Tisovec a Šibeniční vrch   - Arnika 2014/2, str. 51
Chochel M.:  Nové přírodní památky a rezervace v Karlovarském kraji - Za Údrčí, Lomnický rybník, Vladař, Týniště, Blažejský rybník   - Arnika 2014/1, str. 5-15
Chochel M.:  Významné druhy hub Bočských strání   - Arnika 2014/1, str. 48-49
Chochel M.:  Zajímavé nálezy dřevokazných hub v zámeckém parku Valeč   - Arnika 2013/2, str. 30-31
Chochel M.:  Boltcovitka mozkovitá ve Stráži nad Ohří a její vazba na životní prostředí   - Arnika 2012/2, str. 31-32
Chochel M.:  Nález palečky zimní ve VKP U hrušky   - Arnika 2011/1, str. 19-20