PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal

* 1968

Narodil se v předvečer půstu Esteřina roku 5728 (březen 1968). Je absolventem Filosofické fakulty University Karlovy v Praze a brněnské lesnické fakulty. Systematické dokumentaci a výzkumu židovských památek se začal věnovat před patnácti lety. Od té doby dokumentoval přes 180 židovských hřbitovů v ČR, Polsku a Německu (téměř 40 tisíc náhrobků). Pořídil první kompletní dokumentaci všech židovských náhrobků na historickém území Finska včetně překladu hebrejských epitafů do finštiny. Na svém kontě má přes 70 publikačních titulů, mezi nimi metodiku výzkumu židovských hřbitovů. Je autorem tzv.  teorie vložené řady, která objasnila postup pohřbívání na starých venkovských židovských hřbitovech. O svých výzkumech, židovských památkách a dějinách židovského osídlení přednáší na mezinárodních konferencích (Salt Lake City 2014, Seattle 2016, Berlin 2016, Warszawa 2018), univerzitách, školách i při veřejných exkurzích a přednáškách. Věnuje se komparačnímu zkoumání hebrejské epigrafiky, v historických bádáních zastává strukturalistické pojetí dějin. Za svou vědeckou činnost byl vyznamenán Medailí hejtmana Plzeňského kraje a rytířským řádem knížete Leonarda z Hutt River (Austrálie). Pravidelně přispívá do časopisu Český les (Správa CHKO Český les) a do Vlastivědného sborníku Muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici.