Vlastimil Cihlář

* 1966

Rodák z Plzně. Od mala byl vedený rodiči ke kladnému vztahu k přírodě. V raném mládí se seznámil se správnými lidmi úzce spjatými s přírodou a od těch se dodnes učí. Nejvíce ze všeho jej fascinuje hmyz. Choval desítky živočichů, má za sebou chov mnoha druhů hadů, ještěrů, savců avhlavně hmyzu. Vše podrobně fotograficky dokumentuje, natáčí krátké medailonky o zajímavých lidech spjatých s přírodou (botanici, dendrologové, entomologové apod.).

Je zapojen do mnohých projektů ochrany přírody, je autorem dnes již desítek entomologických průzkumů pro Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, pro CHKO Slavkovský les, CHKO Český les, Občanské sdružení Ametyst aj. Je členem SOM (Společnost pro ochranu motýlů) a západočeské pobočky České společnosti entomologické v Plzni. Píše populární články, je spolupořadatelem akcí pro veřejnost, např. Noc s motýli. V současné době je zaměstnán jako ošetřovatel v ZOO Plzeň. Ošetřuji savce, ptáky, ještěry, plazy, hmyz a mnohé jiné...