Libor Dvořák

* 1974

Hmyz jej zajímal již od dětství, ovlivněn již zesnulým Ladislavem Havlem, učitelem přírodopisu, znalcem motýlů a vynikajícím fotografem. Svou zálibu rozvíjel 15 let jako asistent přírodovědce na Správě NP a CHKO Šumava. Od léta 2009 je přírodovědcem Městského muzea Mariánské Lázně, kde se soustředí především na hmyzofaunu nejbližšího okolí.

Jako velmi zvědavého člověka jej zajímaly především málo zkoumaná prostředí (věnuje se výzkumu hmyzu ve sklepech a štolách), málo používané metody sběru hmyzu (zkoumá hmyz chytaný pomocí pivních pastí, do této aktivity „namočil“ mnoho spolupracovníků) a málo studované skupiny, takže bádá mimo jiné nad škvory, střechatkami, zlatoočkami, vodními plošticemi nebo různými čeleďmi „much“.

Publikuje v nejrůznějších časopisech a také působí v redakcích některých odborných časopisů.Články autora

Dvořák L.:  Expozice šišek v Městském muzeu Mariánské Lázně   - Arnika 2023/1, str. 49
Dvořák L.:  Zajímavé nálezy měkkýšů z Mariánskolázeňska v posledních letech   - Arnika 2023/1, str. 19-24
Dvořák L. et Fryč D.:  Královna mezi korovnicemi – korovnice douglasková   - Arnika 2022/2, str. 22-23
Dvořák L. et Fryč D.:  Návštěvníci z Kavkazu, aneb o jednom smrku a několika korovnicích   - Arnika 2022/1, str. 20-22
Dvořák L.:  Život v podzemí XIII. - Nejvzácnější nálezy a zajímavosti   - Arnika 2020/2, str. 32-36
Dvořák L.:  Život v podzemí XII. - Komáři, kam se podíváš   - Arnika 2020/1, str. 38-40
Dvořák L.:  Život v podzemí XI.   - Arnika 2019/2, str. 34
Dvořák L.:  Hmyzí alkoholici aneb hmyz v korunách stromů chytaný pomocí vinných pastí   - Arnika 2019/2, str. 12–15
Dvořák L.:  Život v podzemí X. - Měkkýši ve vchodu   - Arnika 2019/1, str. 14–15
Dvořák L.:  Život v podzemí IX. - "Ochuzené" Chebsko   - Arnika 2018/2, str. 47–49
Dvořák L.:  Život v podzemí VIII. - Babočky   - Arnika 2018/1, str. 26
Dvořák L.:  Život v podzemí VII. - Lumci   - Arnika 2017/2, str. 18–20
Dvořák L.:  Život v podzemí VI. – Valeč   - Arnika 2017/1, str. 12–13
Dvořák L.:  Život v podzemí V. – Znáte svinky?   - Arnika 2016/2, str. 40-42
Dvořák L.:  Život v podzemí IV. – Tajemná lupice   - Arnika 2016/1, str. 5
Dvořák L.:  Život v podzemí III. – Pestřenka trubcová   - Arnika 2015/2, str. 9
Dvořáková K. et Dvořák L.:  Život v podzemí II. - Lanýžky zimující v podzemních prostorách ve Slavkovském lese   - Arnika 2015/1, str. 10-11
Dvořák L.:  Život v podzemí I. - Pestrý život v jednom sklepě   - Arnika 2014/2, str. 8-9
Dvořák L.:  Záhadná stínomilka od Tří Seker - nový druh pro Českou republiku   - Arnika 2014/1, str. 18
Dvořák L.:  Nečekaný nález z Mariánskolázeňska: stružilka Zetterstedtova – nový druh pro Českou republiku   - Arnika 2013/2, str. 15
Straka J., Dvořák L. et Tájek P.:  Stannum – lokalita výjimečná i zoologicky   - Arnika 2013/1, str. 22-23
Dvořák L.:  Škvoři – mýtičtí tvorové   - Arnika 2013/1, str. 38-39
Dvořák L. et Fric Z.:  Nález přezimující babočky jilmové   - Arnika 2012/2, str. 36-37
Dvořák L.:  Modrásek očkovaný v CHKO Slavkovský les   - Arnika 2011/1, str. 4-5
Dvořák L.:  O hnízdech vosy saské   - Arnika 2010/2, str. 10-12
Dvořák L.:  Výskyt vzácné saranče tlusté v okolí Mariánských Lázní   - Arnika 2010/2, str. 14-16
Dvořák L. et Fric Z.:  Okáč černohnědý - Erebia ligea (Linnaeus, 1758) v Karlovarském kraji   - Arnika 2009/2, str. 20-22
Dvořák L.:  Měkkýši Přírodní rezervace Lazurový vrch   - Arnika 2009/1, str. 18-19
Dvořák L.:  Kobylka hnědá   - Arnika 2009/1, str. 36-37
Dvořák L.:  Průzkum měkkýšů v přírodní rezervaci Údolí Teplé   - Arnika 2008/1, str. 12-14
Dvořák L.:  Odchyt vos pomocí piva ve Slavkovském lese   - Arnika 2007/2, str. 6-8
Dvořák L.:  Zimní sčítání netopýrů v roce 2006   - Arnika 2006/1, str. 23-24
Dvořák L.:  Rezervace Holina a Podhorní vrch u Mariánských Lázní jako naleziště měkkýšů   - Arnika 2005/2, str. 3-6
Dvořák L.:  Evropská noc pro netopýry 2005   - Arnika 2005/1, str. 28