Ing. Tomáš Fiala

* 1975

Pochází z rodiny, kde se lesnické řemeslo předává z generace na generaci. Vystudoval střední lesnickou školu v Písku v roce 1993 a po absolvování základní vojenské služby nastoupil na Lesním závodě Kladská, kde vytrval skoro 20 let na pozicích lesník a zástupce polesného. V roce 2014 začal pracovat jako lesník na Správě CHKO Slavkovský les. V roce 2015 se mu podařilo obhájit bakalářský titul na lesnické fakultě České zemědělské univerzity. Mezi jeho hlavní zájmy patří ochrana lesa se zvláštním ohledem na dřevokazný hmyz a dřevokazné houby.