Bc. Radek Fišer

* 1967

Od narození přebývá v termofytiku Doupovské pahorkatiny, v Kadani. Vystudoval Fakultu ŽP UJEP v Ústí nad Labem. Je zaměstancem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Správy CHKO Slavkovský les. Nejblíže má k botanice, ale nebrání se ani občasným přesahům např. do geologie, zoologie nebo krajinné ekologie. Ani humanitní obory jako regionalistika, dějiny nebo kasteologie mu nejsou cizí. Volný čas tráví s rodinou, nejraději na čerstvém vzduchu.