Ing. David Fryč

* 1988

Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně se zaměřením na lesnictví. Následně si doplnil rostlinolékařské vzdělání v postgraduálním specializačním studiu. Na škole se v rámci univerzitních spoluprací podíval např. na Kamčatku, kde se podílel na odebírání řady biologických vzorků. V současné době je zaměstnán jako rostlinolékařský specialista pro diagnostiku v ÚKZÚZ a věnuje se převážně určování aphidomorfního hmyzu (mšicovití, korovnicovití a mšičkovití). Cestování po světě mu zůstalo, proto čas od času navštíví zajímavé lokality (Nepál, Japonsko, Island, Madeira aj.). S  kolegy entomology (ÚKZÚZ, LOS aj.) spolupracuje na řadě projektů, které mají zjistit výskyt, míru napadení, migraci nebo prognózy aphidomorfního hmyzu. Občas popularizuje své poznatky formou přednášek pro odbornou veřejnost, snaží se psát do nejrůznějších periodik nebo vytvářet publikace (série Mšice: Malý atlas do ruky; Mšice a mšičky na lesních dřevinách; Hálky a pseudohálky: mšic, mšiček a korovnic; Mšice na kulturních plodinách: Zelenina atd.).