Mgr. Katrin Hamze-Kůtová

Vystudovala slovanskou filologii se zaměřením na bohemistiku na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii. S manželem se usadila v malebném prostředí Slavkovského lesa, který se jí stal novým domovem. Nyní vedou jejich společné kroky napříč místními hvozdy a postupně se začínají přidávat další šlépěje nejmladšího potomstva.