Lukáš Hanzl

  • Archeolog a historik, absolvent Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, zabývající se především obdobím středověku a raného novověku. Rodák z Ostrova u Karlových Varů.