Jan Harvánek

* 1944    †2017

Absolvent Střední zemědělské technické školy v Březnici (1958). Kmenový zaměstnanec Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský od jejího založení v roce 1974. Vytvořil a vedl Zpravodaj Správy CHKO SL, který prvně vyšel v r.  1975 a od sešitu č.  3/1975 vycházel pod názvem Arnika. Od počátku až do roku 1998, kdy vyšlo 64.  číslo Arniky, byl J.  Harvánek jejím redaktorem. Do každého vydání časopisu přispíval také vlastními články – první v roce 1975 se týkal středověkého dolu Jeroným. Postupně vtiskl Arnice osobitý grafický výraz, ač měl zpočátku k dispozici jen skromné cyklostylové rozmnožovací zařízení, zato však nadání pro redakční a výtvarné podání.

Kromě vedení Arniky zajišťoval i jinak propagaci činnosti Správy CHKO SL, vedl aktiv jejích dobrovolných spolupracovníků a věnoval se výchově mládeže k ochraně přírody.

Jako aktivní hudebník, člen Memory Jazz Band Marienbad od roku 1964, založil v roce 2001 v Mariánských Lázních hudební festival Jazzové lázně a byl jeho ředitelem.

Do retrospektivního vydání Arniky 2014 ke 40.  výročí vzniku Správy CHKO SL přispěl svým článkem se stejným nadšením, s jakým budoval tento časopis a spolupracoval s mnoha autory v něm.