RNDr. Jiří Hlávka

* 1958 † 2012

Absolvoval příbramskou průmyslovku v oboru geologie a důlní měřičství a studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze zaměřené na základní a ložiskovou geologii. Velkou část života strávil prací na uranových dolech Vítkov, po jejich uzavření pak podnikal v obchodu s přírodninami a ve šperkařství. Řadu let působil jako geolog Chráněné krajinné oblasti Český les na Přimdě. Byl aktivním členem Hornicko-historického spolku v Plané a výrazně se rovněž podílel na projektu rozsáhlého Geoparku zahrnujícího Plzeňsko i Karlovarsko.

Intenzivně se zabýval dějinami hornictví a průmyslu s důrazem na český západ. Je spoluautorem publikace „Historie železářství a hornictví v Českém lese“, kde zpracoval "železářskou" část. Je rovněž autorem překladu souboru přednášek Christopha Traugotta Delia (Poučení o zručnosti hornické, 656 stran). Jeho dílo o historii hornictví v Západních Čechách zůstalo rozpracováno.