Mgr. Ladislav Hodač

* 1983

Biolog se zaměřením na biodiverzitu a evoluci řas a cévnatých rostlin, původem z Benátek nad Jizerou, žijící od roku 2008 v Göttingenu (Německo). Po absolvování Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze.

Na algologickém pracovišti PřFUK se zabýval řasovou diverzitou rybníků a rašelinišť se specializací na experimentální morfologii (geometrickou morfometriku) zelených řas (Chlorophyta). Následně přesídlil na Univerzitu v Göttingenu, kde se na pracovišti Experimentální fykologie a sbírky řas (SAG) zaměřil na molekulární diverzitu zelených řas v půdách. Zabýval se především fylogenetickými vztahy druhů střední Evropy, polárních oblastí a tropických deštných lesů. Kromě toho se podílel na výzkumu bakteriálních společenstev půd střední Evropy, jihoamerických pouští a pacifických ostrovů.

V současné době je členem pracoviště Systematiky, biodiverzity a evoluce rostlinna Univerzitě v Göttingenu. Zde se zabývá evolucí a sexuálních druhových komplexů (např. pryskyřník zlatožlutý) pomocí metod populační genetiky a geometrické morfometriky. Podílel se také na výzkumu rostlinných invazí v oblastech přeměny tropického deštného lesa v zemědělskou krajinu na Sumatře (Indonesie). Vztah k přírodě Slavkovského lesa získal prostřednictvím algologických inventarizačních výzkumů zadaných Správou CHKO Slavkovský les (např. Kladské rašeliny a Upolínová louka) a díky popularizačním aktivitám ve spolupráci s Městským muzeem v Mariánských Lazních.