Ing. Miloš Holub, Ph.D.

* 1977

Rodák z Karlových Varů. Vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Současně s dokončením studií nastoupil v  roce 2004 na Správu chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, kde pracuje dodnes (pracoviště Karlovy Vary). Věnuje se především krajinotvorným programům, zemědělství a vodařství.