Mgr. Veronika Horsáková, Ph.D.

* 1987

Veronika Horsáková vystudovala obor Systematická biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity, na který navázala doktorským studiem v oboru Ekologie. Svou dizertační práci obhájila v r. 2017, a zůstala nadále věrná Masarykově univerzitě, kde působí jako odborná pracovnice na Ústavu botaniky a zoologie. Již od prvního ročníku svých studií se věnuje studiu variability společenstev měkkýšů minerálně bohatých rašelinišť, tzv. slatinišť, na území kontinentální Evropy. Zabývá se především faktory, které ovlivňují druhovou bohatost a skladbu měkkýších společenstev, s důrazem na počty vzácných druhů a glaciálních reliktů. Její oblíbenou skupinou jsou drobní suchozemští plži rodu Vertigo (vrkoč), kteří jsou pro lidské oko téměř neviditelní, neboť dosahují pouhých 2 mm. Některé druhy jsou v Evropě extrémně vzácné a ohrožené, a svým výskytem indikují zachovalost, případně i vysoké stáří slatinišť, které v mnoha případech sahá až do konce poslední doby ledové.