RNDr. Daniel Hrčka

* 1976

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, obor systematická botanika a ekologie. Pracoval na Krajském úřadu Středočeského kraje, později v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Věnuje se popularizaci ochrany přírody na přednáškách a botanických exkurzích pro veřejnost, redaktorsky se podílí na internetovém webu o přírodě https://salvia-os.cz/. Je autorem či spoluautorem více knižních publikací, např. Květena Kaňonu Vltavy u Sedlce, Evropsky významné druhy Prahy či Rostliny brandýského Polabí.