Mgr. Alexandra Hrušková

* 1980

Pochází z Prahy, od roku 2003 žije v západních Čechách. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Ve své profesi se věnuje rozvoji dalšího vzdělávání, působí v tachovském Regionálním vzdělávacím a informačním středisku. Zabývá se formami vzdělávání a jejich kombinacemi, zajímá ji především uplatnění nových forem vzdělávání a spolupráce se zahraničím.

V letech 2011–2013 pracovala v AOPK ČR, Správě CHKO Slavkovský les; zde v rámci práce s veřejností organizovala výlety do přírody a environmentální vzdělávání a osvětu pro školy. Je autorkou projektů, které propojují oblast vzdělávání a cestovního ruchu (Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje, 2014, Po stopách příběhů Plzeňského kraje, 2015), podílela se na vzniku projektů rozvoje cestovního ruchu (např. Naučná stezka Vysoká – Světce, 2015). Od roku 2012 je iniciátorkou přeshraniční spolupráce mezi českými a bavorskými organizacemi ochrany přírody.