Mgr. et Mgr. Bc. Tomáš Janík

* 1992

Získal magisterské tituly v oborech fyzické i sociální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a také bakalářský titul z historie na Filozofické fakultě stejné univerzity. Nyní dokončuje doktorské studium na katedře Fyzické geografie a geoekologie, ve své dizertační práci se zabývá prioritizací územní ochrany přírody na příkladu Národního parku Šumava. Pracovně působí na zmíněné Přírodovědecké fakultě a ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., kde se odborně zaměřuje na témata krajinné ekologie, především na změny krajiny a krajinného pokryvu, typologii krajiny, habitatové modelování a také na územní ochranu přírody. Je autorem a spoluautorem několika článků, specializovaných map a knih věnujících se těmto tématům. Je také členem profesních organizací, a to České geografické společnosti a České společnosti pro krajinnou ekologii.