Ing. Luděk Jaša

* 1957

Vystudoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, fakultu strojní se specializací na sklo a keramiku. Do roku 2006 žil v Horním Slavkově, poté se přestěhoval do obce Ostroh u Františkových Lázní. Po vojenské službě nastoupil jako plánovač do závodu CHEZA Horní Slavkov, později přešel do podniku OBAS Nové Sedlo, kde pracoval jako mistr výrobního automatu a mistr expedice. Od roku 1987 do sametové revoluce pracoval v Okresním podniku místního hospodářství Sokolov jako vedoucího výroby. V průběhu roku začal 1990 působit jako samostatně výdělečně činná osoba.

V době jeho života v Horním Slavkově ho uchvátila nádhera a tajemnost Slavkovského lesa, a protože se zajímal o jeho historii, začal shromažďovat všechny dostupné historické informace o této oblasti. Sbírání materiálu o tomto území se věnoval 35 let, převážně po roce 1989. Navštěvoval jak archivy a muzea v kraji, tak dosud žijící rodáky z vesnic, v této době již srovnaných se zemí. Za mnohými zajížděl až do jejich současných bydlišť v Německu, a od nich získával cenné informace, fotografie a dokumenty, které později začal zveřejňovat ve svých knihách a na internetových stránkách.

Přišel s myšlenkou znovuvybudování rozhledny na hoře Krudum, a později inicioval založení společnosti KRUDUM o. p. s., která si vzala za cíl rozhlednu znovu vystavět. Za velké pomoci firmy Lesy Loket a díky její vstřícnosti nakonec k výstavbě skutečně došlo. Jeho přičiněním se také změnilo tehdy násilně užívané jméno hory Chrudim na historické Krudum.

Publikovat začal v roce 2006 s cílem předat získané informace a nabyté vědomosti veřejnosti. O zdejším regionu dosud vydal 13 knih, které dnes slouží mnoha dalším autorům jako zdroj v současnosti již jen těžko získatelných informací a historických fotografií pro jejich publikační práci. Publikoval také v řadě regionálních i celostátních periodik a na specializovaných webech s tématem Slavkovského lesa, především na www.slavkovsky-les.cz.