RNDr. Pavel Jaška, Ph.D.

* 1984

Zoolog a ochranář původem z Chebu. V době středoškolských studií byl aktivním členem 4. ZO ČSOP, kde jeho přírodovědné směřování významně ovlivňoval gymnaziální profesor Karel Martínek. Na Chebsku se pak zejména věnoval ornitologické faunistice mokřadů.

Po příchodu na Biologickou fakultu v Českých Budějovicích se zaměřil na výzkum ptačího chování, především pak roli zpěvu v teritoriálních interakcích samců pěvců. V badatelských začátcích studoval zpěv hýla rudého v národním parku Šumava. Ve vyšších stupních studia se zaměřil na akustickou komunikaci běžnějších druhů ptáků. Spolupracoval také na výzkumu vokalizace sýčka obecného a podílel se na terénním výzkumu komunikace chřástala polního ve východním Polsku. V průběhu studií příležitostně spolupracoval s Institutem aplikované ekologie Daphne, také pořádal několik ornitologických exkurzí pro střední školy. V doktorském studiu se podílel na výuce zoologických a etologických vysokoškolských kurzů na Zemědělské a Přírodovědné fakultě Jihočeské univerzity. Zde také spolupracoval při přípravě a realizaci několika zahraničních exkurzí (Skandinávie, Balkánský poloostrov, východní Evropa).

V současné době pracuje jako zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny na Správě CHKO Slavkovský les. V rámci své profese se mimo jiné věnuje péči o zvláště chráněná území, monitoringům a mapování ochranářsky významných druhů živočichů a  popularizaci ochrany přírody. Zásadní cíl ochranářské práce vidí v obnově jemné mozaiky krajiny a zastavení nadužívání chemikálií. V rámci osvětové činnosti organizuje nebo se podílí na realizaci řady akcí pro veřejnost, např. Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival, exkurze Napříč Slavkovským lesem apod. Ve volných chvílích se věnuje různým zoologickým činnostem např. mapování hnízdního rozšíření ptáků, jednotnému programu sčítání ptáků, kroužkovacím projektům nebo regionální faunistice zajímavých druhů a skupin živočichů. Zajímá se také o celostní medicínu a palčivá environmentální témata, jako je vliv agrochemikálií, těžkých kovů a elektromagnetického pole na živočichy vč. člověka.Články autora

Jaška P., Olbert P. et Liška M.:  Na pokraji vymizení - hýl rudý na Tepelsku   - Arnika 2023/1, str. 38-41
Jaška P., Procházka V., Blažek D., Fiala T., Tájek P. et Holub M.:  Jak jsme ve Slavkovském lese očekávali vlky a jak přišli   - Arnika 2022/2, str. 46-49
Jaška P.:  Kormorán malý v Karlovarském kraji   - Arnika 2022/1, str. 42-43
Jaška P.:  "V Močále" na Kosím potoce - lokalita mimořádného významu   - Arnika 2021/2, str. 22-24
Jaška P. et Tunka Z.:  Slučka malá - skrytý poutník mokřady Karlovarského kraje   - Arnika 2021/1, str. 34-36
Jaška P.:  Kozy, kešky a výr velký - Co mají společného?   - Arnika 2021/1, str. 20-21
Jaška P.:  Co se děje na krmítku v Mariánských Lázních aneb výsledky čtyř let lokálního kroužkovacího projektu   - Arnika 2020/2, str. 12-18
Jaška P. et Hlubocká K.:  Záhadný úhyn orla mořského u Rankovic na Tepelsku   - Arnika 2020/1, str. 41-43
Jaška P.:  O tajemné sluce lesní nejen ve Slavkovském lese   - Arnika 2019/2, str. 6–11
Jaška P.:  Strnad luční obsadil zachovalá bezlesí Slavkovského lesa   - Arnika 2019/1, str. 18–22
Jaška P.:  Kočka divoká po tři sta letech ve Slavkovském lese   - Arnika 2019/1, str. 2–4
Jaška P.:  Udělali jsme pro přírodu - obnova remízu u Otročína   - Arnika 2018/2, str. 36–39
Jaška P. et Štábl S.:  Rekonstrukce železniční trati v přírodní rezervaci Údolí Teplé   - Arnika 2018/2, str. 18–21
Fiala T. et Jaška P.:  Udělali jsme pro přírodu – záchrana Jedliny nad Vodnou   - Arnika 2018/1, str. 56–57
Jaška P. et Fiala T.:  K historickým nálezům čtyř vzácných druhů tesaříků a jejich vymizení z území Karlovarského kraje   - Arnika 2018/1, str. 52–55
Jaška P.:  Výskyt bekasiny otavní v CHKO Slavkovský les a příčiny jejího ohrožení   - Arnika 2018/1, str. 2–6
Jaška P. et Krásenský P:  Duchové pradávných lesů – bezkřídlí krytonosci ve Slavkovském lese   - Arnika 2017/2, str. 2–6
Jaška P., et Řežábek V.:  Technika odhaluje sezónní dynamiku divokých prasat v rákosinách NPR Soos   - Arnika 2017/1, str. 32-36
Jaška P., Jelínek A. et Jäger D.:  Výzkum slavíka modráčka v NPR Soos   - Arnika 2017/1, str. 2-7
Jaška P.:  O invazních druzích a husici nilské, která dobyla vody Slavkovského lesa   - Arnika 2016/2, str. 43-45
Jaška P.:  Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa   - Arnika 2016/2, str. 28-29
Jaška P.:  Kulíšek nejmenší - maličkatý predátor Slavkovského lesa   - Arnika 2016/1, str. 46-48
Jaška P.:  Čertkusový krasec - nový významný živočich pro CHKO Slavkovský les   - Arnika 2015/2, str. 22-25
Jaška P.:  Neobyčejný život nejobyčejnějšího ptáka Slavkovského lesa   - Arnika 2015/1, str. 18-21
Jaška P.:  Jelen sika - ohrožení naší přírody   - Arnika 2014/1, str. 22-24