Mgr. Petr Jaška

* 1982


Pochází z Chebu, kde absolvoval zdejší Gymnázium. Vystudoval bakalářský obor Soudobé dějiny na Fakultě soiálních věd Univerzity Karlovy. Na toto studium navázal magisterským studiem na Fakultě humanitních studií. Už při vysokoškolském studiu se specializoval na soudobé dějiny Chebska. Kromě studia této problematiky vyplňuje jeho volný čas rekonstrukce objektu tvrze v Pomezné u Chebu.