Aleš Jelínek

* 1976

Ornitolog a ochránce přírody působící na Chebsku. Kromě faunistické ornitologie se věnuje kroužkování ptáků s hlavním zaměřením na drobné zpěvné ptáky. Zapojuje se pravidelně do řady odborných projektů České společnosti ornitologické (Jednotný program sčítání ptáků, Mezinárodní sčítání vodních ptáků). Podílel se na Mapování hnízdního rozšíření ptáků ČR a byl jedním z hlavních realizátorů projektu CES na Chebsku (monitoring populačních změn běžných druhů ptáků za pomoci kroužkování). Je spoluorganizátorem ornitologické akce Vítání ptačího zpěvu. Řadu let patří mezi aktivní členy 4. ZO ČSOP v Chebu.