RNDr. Ing. Vojtěch Kolář, Ph.D.

* 1990

Vystudoval magisterské obory Biologie a ochrana zájmových organismů na Zemědělské fakultě a Entomologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zde navázal i na doktorské studium oboru Hydrobiologie. Již od dětství se věnuje fotografování, studiu a sběru hmyzu, kdy se postupně ze  suchozemského prostředí vrátil do vodního, odkud vylezli i hmyzí prapředci. Mezi jeho oblíbené skupiny patří vodní brouci, vážky a v posledních letech také vodní ploštice. Zabývá se vlivem rybničního hospodaření na společenstva vodního hmyzu a  obojživelníků, společenstvy na tzv. post-industriálních biotopech, ochranou biotopů a studiem trofických interakcí v malých stojatých vodách bez ryb. Působí na jeho alma mater a od dob svých studií také na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Je členem České společnosti pro ekologii, České společnosti entomologické a České společnosti limnologické.