Mgr. Tomáš Koubek Ph.D.

* 1979

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze na Katedře botaniky, kde v současné době působí. Jeho hlavním tématem jsou patogeny rostlin a jejich vliv na dlouhodobou dynamiku populací rostlin, ale jinak se zabývá mnoha dalšími odvětvími botaniky – například klonálními druhy, fenologií a plasticitou rostlin. S oblibou také fotí a chodí po horách, z biotopů má ale nejraději suché trávníky v Polabí, odkud pochází. Ve volném čase táboří v přírodě a v týpí na Kosím potoce v rámci Ligy lesní moudrosti.