Ing. Petr Krása

* 1974

Přírodozpytec ze Sokolova, studoval Fakulty životního prostředí na UJEPu a ČZU a průběžně studuje všechno zajímavé kolem něj. Pracuje v Karlových Varech na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, kde se zabývá ochranou přírody. Ve své profesi i mimo ni se mimo jiné věnuje floristické botanice, fotografii přírody, zajímá ho člověk v bývalé krajině, oblíbil si mokřady, vysoké hory a chladná území, zajímá ho regionální literatura. Občas popularizuje své poznatky formou přednášek a exkurzí pro školy a veřejnost, podílí se na vydávání regionálních periodik a publikací, je spoluautorem knihy Zvláště chráněné rostliny Karlovarského kraje.