Mgr. Martin Kříž

* 1982

Vystudoval Pedagogickou fakultu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde i žije. Zabývá se mykologií, provádí zejména inventarizace makromycetů v terénu, především v Českém středohoří. Celoživotně se věnuje také fotografování hub. Je členem výboru České vědecké společnosti pro mykologii a členem České mykologické společnosti, svými články přispívá hlavně do časopisů Mykologické listy, Mykologický sborník a Czech Mycology. Je spoluautorem knih Zázračné houby (2016) a Atlas hub Šumavy a Novohradských hor (2017) a autorem knížečky Zrádní dvojníci jedlých hub (2018).