Ondřej Krnáč

  • * 1958

    Narodil se v Aši a již od raného dětství se zajímal o přírodu, zejména o ptactvo. Ve svém rodném městě se stal zakládajícím členem ZO ČSOP  aktivně se podílel na mapování všeho živého ve svém regionu. Původním povoláním je truhlář. V současné době působí v Infocentru 7. Základní organizace ČSOP Františkovy Lázně - Komorní hůrka. I nadále je činný v ochranářských organizacích a spolupracuje především na ornitologických pozorováních a výzkumech, nejen na Chebsku. Je také nadšeným amatérským fotografem.