Mgr. Jana Kulichová, Ph.D. (rozená Veselá)

* 1982

V  prvních letech studia oboru Biologie na  Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy mě zaujal svět vodních mikroskopických organismů. Zpočátku jsem neměla moc představu, co  obnáší výzkum ekologie společenstev sinic a  řas, ale  postupem času jsem zjistila, že  ekologii lze pojmou z  mnoha pohledů za  využití mnoha metodických přístupů. V  rámci svého výzkumu se zajímám především o  morfologickou a  genetickou diverzitu rozsivek v  různých geografických oblastech a biotopech.