Mgr. Karel Kůt

Vystudoval klasickou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zúčastnil se řady archeologických výzkumů v České republice, jakož i v dalších evropských zemích (Itálie, Makedonie). Od dětství jej lákaly dobrodružné výpravy do hlubin Slavkovského lesa, což mu vydrželo i nadále. Nyní pomáhá se zevrubným poznáním a ochranou jedinečných přírodních a historických hodnot tohoto svébytného kraje.