Ing. Martin Lípa

* 1965

Spoluzakládající člen Ekologického centra Meluzína, Regionální centrum Asociace Brontosaura. Od roku 1998 se aktivně věnuje záchraně přítomnosti vysokých ovocných stromů v krajině. Od roku 2011 odborný garant programu Českého svazu ochránců přírody: Krajové odrůdy ovocných dřevin. V letech 2014–2016 koordinátor projektu Oživení starých odrůd.