Ing. Václav Lupínek

* 1983

Absolvent Střední lesnické školy ve Žluticích a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Dlouholetý pracovník státní správy lesního hospodářství, myslivosti a rybářství. Od roku 2004 do 2014 na Magistrátu města Karlovy Vary, od června 2014 na Krajském úřadě Karlovarského kraje.

Od roku 2002 je předsedou základní organizace Českého svazu ochránců přírody Alter meles a Pozemkového spolku Vladař, prostřednictvím kterého pečuje o vzácné orchidejové louky pod Vladařem, o krásné hlavové vrby u Knínic, o mokřady po celém regionu, o památné stromy a řadu dalších přírodních zajímavostí.

Již od dětství začínal vždy na jaře opakovaně vytvářet svůj nový herbář květin, který ale pokaždé po několika týdnech dopadl katastrofálně. Za první výplatu na brigádě si zakoupil svůj první fotoaparát a zjistil, že to bude láska na celý život a že i herbář se dá dělat jinak než jenom lisováním. V poslední době mu učaroval svět makrofotografie, a tak jej nejčastěji najdete v pokleku nebo podřepu lovícího v trávě nebo listí miniaturní organismy objektivem fotoaparátu, nebo ověšeného technikou lezoucího po skalách, stromech a stržích.

Zajímají jej různá odvětví ochrany přírody a ekologie a rád o sobě prohlašuje, že nechce zůstat zahleděným specialistou. Jedné skupině se však věnuje intenzivněji, a to jsou mravenci. Od roku 2005 je hybnou silou projektu prirodakarlovarska.cz.