RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

 • * 1980

  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se na Katedře zoologie v rámci magisterského a doktorského studia věnoval ekologii sysla obecného a posléze i evoluci sociality a pohlavního dimorfismu u syslů, psounů a svišťů. Téměř sedm let pracoval na středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlových Varech a od roku 2012 je kurátorem přírodovědných sbírek v Muzeu Karlovy Vary. V rámci své, zatím ne zcela úspěšné, snahy vědět vše o všem se věnuje především národnímu a evropskému záchrannému programu pro sysla obecného, regionální faunistice a popularizaci přírodních fenoménů Karlovarského kraje a také přípravě Biologické olympiády. V poslední době se rovněž intenzivně zabývá různými aspekty přírody a krajiny Doupovských hor. Již od mládí je jeho koníčkem sbírání zvířecích lebek a dalších přírodnin. • Články autora

  Matějů J. et Tájek P.:  O plchovi velkém nejen v Karlovarském kraji   - Arnika 2018/2, str. 2-8
  Tájek P. et Matějů J.:  Hloubek – "Starý" potok a nová rezervace ve Slavkovském lese   - Arnika 2017/2, str. 43–45
  Rapprich V. et Matějů J.:  Lávový proud nad Sedlečkem – nově odhalený svědek vzniku Šemnické skály   - Arnika 2017/2, str. 35-37
  Matějů J. :  Asijský tygřík v českých rybníčcích, aneb o střevličce východní   - Arnika 2017/1, str. 46-48
  Matějů J. :  Nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary   - Arnika 2017/1, str. 24-25
  Matějů J. :  Divočina za humny - tankové cesty  - Arnika 2016/2, str. 46-49
  Matějů J. :  Záhada jedné z nejstarších rezervací v Karlovarském kraji aneb kam zmizel hradní vrch   - Arnika 2015/2, str. 19-21
  Matějů J. et Holub M.:  Koljuška tříostná obsazuje Ohři   - Arnika 2015/2, str. 29-31
  Matějů J.:  Do přírody? Ano, ale za jakou cenu   - Arnika 2015/1, str. 28
  Matějů J.:  Nejzápadnější lokalita sysla obecného v ohrožení   - Arnika 2013/2, str. 36-37
  Matějů J.:  Medvídek mýval v Karlovarském kraji   - Arnika 2013/2, str. 12-14
  Matějů J.:  NPR Rolavská vrchoviště   - Arnika 2012/2, str. 2-7
  Matějů J.:  Mihule potoční v Karlovarském kraji. Co o ní víme nového?   - Arnika 2011/1, str. 24-25
  Matějů J.:  Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)-zajímavý hmyzožravec Karlovarského kraje   - Arnika 2010/1, str. 20-21
  Matějů J. et Řepa P.:  Vzácní a ohrožení obratlovci Dyleňského lesa   - Arnika 2008/2, str. 16-19
  Matějů J.:  Nález jalovce obecného ve východním cípu CHKO Slavkovský les   - Arnika 2004/1, str. 4
  Matějů J.:  Transfer syslů na lokalitu Vítkův vrch   - Arnika 2004/1, str. 6-7