RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

  • * 1980

    Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se na Katedře zoologie v rámci magisterského a doktorského studia věnoval ekologii sysla obecného a posléze i evoluci sociality a pohlavního dimorfismu u syslů, psounů a svišťů. Téměř sedm let pracoval na středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlových Varech a od roku 2012 je kurátorem přírodovědných sbírek v Muzeu Karlovy Vary. V rámci své, zatím ne zcela úspěšné, snahy vědět vše o všem se věnuje především národnímu a evropskému záchrannému programu pro sysla obecného, regionální faunistice a popularizaci přírodních fenoménů Karlovarského kraje a také přípravě Biologické olympiády. V poslední době se rovněž intenzivně zabývá různými aspekty přírody a krajiny Doupovských hor. Již od mládí je jeho koníčkem sbírání zvířecích lebek a dalších přírodnin.