RNDr. Jan Matějů, Ph.D.

* 1980

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se na Katedře zoologie v rámci magisterského a doktorského studia věnoval ekologii sysla obecného a posléze i evoluci sociality a pohlavního dimorfismu u syslů, psounů a svišťů. Téměř sedm let pracoval na středisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Karlových Varech a od roku 2012 je kurátorem přírodovědných sbírek v Muzeu Karlovy Vary. V rámci své, zatím ne zcela úspěšné, snahy vědět vše o všem se věnuje především národnímu a evropskému záchrannému programu pro sysla obecného, regionální faunistice a popularizaci přírodních fenoménů Karlovarského kraje a také přípravě Biologické olympiády. V poslední době se rovněž intenzivně zabývá různými aspekty přírody a krajiny Doupovských hor. Již od mládí je jeho koníčkem sbírání zvířecích lebek a dalších přírodnin.Články autora

Uhlík P., Krása P., Matějů J., Bušek O. et Tájek P.:  Divočina za humny – čtvrtstoletí „divočiny“ Medardu   - Arnika 2023/2, str. 42-50
Matějů J., Rapprich V., Čáp P., Erban Kochergina Y. V., Kadlecová E., Benkó Z., Sakala J., Rodovská Z., Petrash D. A. et Paška M.  Vápence u Sedlečka a Dubiny – odhalené tajemství jezírek na úpatí třetihorní sopky   - Arnika 2023/2, str. 34-38
Matějů J. et Fornůsková A.  Bělozubka tmavá – dlouho očekávaný příchozí, jehož jsme objevili náhodou   - Arnika 2023/2, str. 10-14
Matějů J.:  Smolnická výsypka – sága pokračuje aneb úsvit listonohů a žábronožek   - Arnika 2023/1, str. 31-33
Matějů J.:  Divočina za humny – Smolnická výsypka a nová rostlina pro Čechy   - Arnika 2022/2, str. 32-36
Matějů J.:  Divočina za humny - O žábě a bagru, aneb jak se vede ropuše krátkonohé v Karlovarském kraji   - Arnika 2021/1, str. 12-19
Matějů J.:  Velké šelmy, zlomky z historie jejich výskytu v severozápadních Čechách   - Arnika 2020/1, str. 12-17
Matějů J.:  Trojí setkání s mloky   - Arnika 2019/2, str. 24-27
Matějů J. et Melichar V.:  Bochnatka americká, první setkání v Karlovarském kraji   - Arnika 2019/1, str. 23-25
Matějů J. et Tájek P.:  O plchovi velkém nejen v Karlovarském kraji   - Arnika 2018/2, str. 2-8
Tájek P. et Matějů J.:  Hloubek – "Starý" potok a nová rezervace ve Slavkovském lese   - Arnika 2017/2, str. 43–45
Rapprich V. et Matějů J.:  Lávový proud nad Sedlečkem – nově odhalený svědek vzniku Šemnické skály   - Arnika 2017/2, str. 35-37
Matějů J.:  Asijský tygřík v českých rybníčcích, aneb o střevličce východní   - Arnika 2017/1, str. 46-48
Matějů J.:  Nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary   - Arnika 2017/1, str. 24-25
Matějů J.:  Divočina za humny - tankové cesty  - Arnika 2016/2, str. 46-49
Matějů J.:  Záhada jedné z nejstarších rezervací v Karlovarském kraji aneb kam zmizel hradní vrch   - Arnika 2016/1, str. 13-15
Matějů J. et Holub M.:  Koljuška tříostná obsazuje Ohři   - Arnika 2015/2, str. 29-31
Matějů J.:  Do přírody? Ano, ale za jakou cenu   - Arnika 2015/1, str. 28
Matějů J.:  Nejzápadnější lokalita sysla obecného v ohrožení   - Arnika 2013/2, str. 36-37
Matějů J.:  Medvídek mýval v Karlovarském kraji   - Arnika 2013/2, str. 12-14
Matějů J.:  NPR Rolavská vrchoviště   - Arnika 2012/2, str. 2-7
Matějů J.:  Mihule potoční v Karlovarském kraji. Co o ní víme nového?   - Arnika 2011/1, str. 24-25
Matějů J.:  Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)-zajímavý hmyzožravec Karlovarského kraje   - Arnika 2010/1, str. 20-21
Matějů J. et Řepa P.:  Vzácní a ohrožení obratlovci Dyleňského lesa   - Arnika 2008/2, str. 16-19
Matějů J.:  Nález jalovce obecného ve východním cípu CHKO Slavkovský les   - Arnika 2004/1, str. 4
Matějů J.:  Transfer syslů na lokalitu Vítkův vrch   - Arnika 2004/1, str. 6-7