Mgr. Kristýna Matějů, PhD.

* 1979

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor fyziologie živočichů a na 2. Lékařské fakultě pak absolvovala postgraduální studium neurověd. Během studia strávila šest let v laboratoři Fyziologického ústavu Akademie věd, kde se zabývala studiem denních rytmů savců. Pak pro některé nepochopitelně opustila Prahu a v roce 2009 nastoupila na dlouho neobsazené místo přírodovědce v Muzeu Karlovy Vary. Po návratu z mateřské dovolené v roce 2015 koordinovala vznik nové stálé expozice Muzea Karlovy Vary a její záběr se tak rozšířil i na různé metody prezentace kulturního dědictví. Příroda ji však dál nepřestává fascinovat a doufá, že se k práci přírodovědce bude moci časem vrátit. K jejím oblíbeným skupinám živočichů patří sovy a nejrůznější druhy „šneků“.