RNDr. Michálek Jaroslav

* 1955

Botanik, rodák z Nejdku, který se po absolvování gymnázia v Karlových Varech a oddělení geobotaniky na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze vrátil zpět do Karlovarského kraje, nejprve do Karlovarského muzea (1980–1984) a po krátké epizodě ve Východočeské ZOO ve Dvoře Králové nad Labem do muzea v Sokolově (1985, 1987 – dodnes). Pro nedostatek přírodovědců v muzeích v západních Čechách se zprvu kromě floristiky a sukcesní geobotaniky v Karlovarském kraji zabýval také entomologií (Carabidae), geomorfologií a okrajově i mineralogií. Je spoluautorem několika odborných, v zahraničí publikovaných studií, které řeší například sukcesi na pasekách po kalamitní těžbě smrku v západním Krušnohoří, či vliv pastvy na strukturu travinných porostů chudých horských luk. Floristické syntézy, opírající se o dlouhodobý výzkum, se týkají především Doupovských hor a pramenné oblasti Rolavy. Od středoškolských let se intenzivně věnuje fotografii rostlin a starých stromů.

Těžištěm publikační činnosti v posledních dvaceti letech je popularizace významných a památných stromů na území České republiky a zejména v západních Čechách. Je autorem publikací Památné stromy Plzeňského kraje (2006, 2010), Památné stromy Karlovarského kraje (2008, 2014), spoluautorem knih Podivuhodné stromy (Hrušková et Michálek 2011) a Nejmohutnější památné stromy ČR (Hrušková et Michálek 2012). Se svými spolupracovníky shromáždil desítky tisíc fotografií, diapozitivů, kreseb a originálních údajů k významným stromům, ať již existujícím či zaniklým, z celé ČR. Šíří záběru i objemem dokumentace se jedná o nejobsáhlejší soubor řešící toto téma u nás.

Je také hlavním autorem mnoha regionálních mutací výstavy Kouzlo starých stromů, vystavované od r. 1995 v muzeích a veřejných prostorech v celé ČR.