Ing. Jan Moravec

* 1969

Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze. Po škole měl osm let u městských lesů na starosti péči o pražské přírodní parky, od roku 2000 pracuje v Českém svazu ochránců přírody, kde řeší především záležitosti kolem pozemkových spolků a výkupů přírodně cenných pozemků. Zajímá se o regionální místopis a historický vývoj krajiny. Je šéfredaktorem časopisu Krása našeho domova, příležitostně spolupracuje i s dalšími periodiky (Naše příroda, Ochrana přírody, Pražská evvoluce...).