Ing. Radka Musilová, Ph.D.

  • * 1979

    Herpetoložka pocházející z Prahy. Vystudovala obor Aplikovaná ekologie na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole. V rámci navazujícího doktorského programu se podrobně věnovala problematice užovky stromové v údolí řeky Ohře a tomuto tématu se intenzivně věnuje dodnes. Kvůli užovkám se přestěhovala do Osvinova u Stráže nad Ohří a společně s blízkými spolupracovníky zakládají Spolek Zamenis, který se zaměřuje na praktickou ochranu i další výzkum tohoto vzácného hada.

    V současné době pracuje jako pedagog na Střední uměleckoprůmyslové škole v Karlových Varech v rámci oboru Ekologie a životní prostředí.

    Je autorkou řady příspěvků o užovce stromové a spoluautorkou knihy Obojživelníci a plazi Karlovarského kraje.